nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
बार्षिक कार्यक्रम २०७५/७६

सि. न

विवरण

समय भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने

आ.व. २०७५/७६ को आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

श्रावण मसान्त भित्र

आ.व. २०७५/७६ को लेखा परिक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

आश्विन मसान्त भित्र

संघको छैठौे वार्षिक साधारण सभा २०७५/७६ सम्पन्न गर्ने ।

पौष मसान्त भित्र

संघको ४ वर्षे रणनितिक योजना तयार गर्ने ।

श्रावन मसान्त भित्र

 

संघको सदस्यता बृद्धि गर्ने ।

वर्ष भरी

मुलुकभर संचालित बहुृउद्देश्यीय सहकारी संघ÷संस्थाहरुको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।

वर्ष भरी

प्रारम्भीक सहकारी संघ÷संस्थाहरुको लागि संचालित तालिम कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने ।

वर्ष भरी

वचत तथा ऋणको कारोवारलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।         

वर्ष भरी

प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरुको लागि संघद्धारा तयार गरिएको] NEMCCU Co-Operative Accounting Software – NEMCCUको Marketing गर्ने ।

पुष महिना पछि निरन्तर

 

१०

संघबाट प्रदान गरिने परामर्श, कागजात सेवा तथा सदस्यता विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै संख्यात्मक रुपमा बृद्धि गर्ने ।

वर्ष भरी

११

प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरुको सबल व्यवस्थापनको लागि विनियमावलीहरु तयार गर्ने तथा तयार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।

वर्ष भरी

१२

प्रारम्भिक सहकारी संघ÷संस्थाहरु, विषयगत जिल्ला संघहरु र प्रदेश संघहरुको लागि केन्द्रीय संघ मार्फत व्यवस्थापकिय क्षमता अभिबृद्धि गर्न तथा सहकारी शिक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध निकायहरु भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि.नेपाल मा प्रस्ताव पेश गरि अनुदान माग गर्ने ।

कार्तिक मसान्त भित्र

१३

प्रारम्भिक सहकारी संघ÷संस्थाहरु र विषयगत जिल्ला संघहरुको केन्द्रीय संघ मार्फत क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध निकायहरु भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, युवा स्वरोजगार कोष, नेपाल राष्ट्र बैक हरुमा परियोजनाहरु संचालन गर्नको लागि प्रस्ताव पेश गरी सहयोग÷कर्जा माग गर्ने । 

कार्तिक मसान्त भित्र

१४

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु र विषयगत जिल्ला संघहरुलाई सुपरिवेक्षण।

वर्ष भरी

१५

संघको मुख्य कार्यालय, न्यूरोड सदस्य सुविधा काउण्टर र प्रस्तावित सुविधा काउण्टरको लागि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्ती गर्ने।

असोज मसान्त भित्र

१६

सहकारीको उद्देश्य, कार्य, मुल्य र मान्यताको विषयमा तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने ।

वर्ष भरी

१७

प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा mभचनभ गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने।

वर्ष भरी

१८

प्रादेशिक (७ प्रदेश) गोष्ठी संचालन गर्ने ।

वर्ष भरी

१९

संघ÷संस्थाहरुको दर्ता तथा संचालन सम्बन्धमा आई परेको समस्याहरुको समाधानको लागी पहल गर्ने ।

वर्ष भरी

२०

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तालिम÷ गोष्ठी÷भ्रमणहरुमा सहभागी हुने ।

वर्ष भरी

२१

देशभर संचालित बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाहरुको प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरीय संघ गठन गर्न विशेष पहल गर्ने ।

वर्ष भरी

२२

७ वटा प्रदेशमा प्रदेश संघ गठन गर्ने ।

वर्ष भरी

२३

अन्तर सहकारी कारोबारलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नको लागि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु बीच छलफल तथा गोष्ठी संचालन गर्ने ।

वर्ष भरी

२४

संघको स्थायी आम्दानीको श्रोतको पहिचान गर्ने ।

वर्ष भरी

२५

ऐन, नियमावली, मापदण्ड लगाएत सहकारी निति निर्माण तथा कार्यन्वयन गराउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने ।

वर्ष भरी

२६

वचत तथा ऋणको कारोवार बृद्धिको लागि काठमाण्डौंको न्यूरोडमा र थप १ सुविधा काउण्टर संचालन गर्ने ।

भदौं± चैत्र मसान्त भित्र

२७

कर्मचारीहरुको क्षमता अभिबृद्धिको लागि आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

वर्ष भरी

२८

संघबाट कर्जा लिएका सदस्य संघ÷संस्थाहरुको व्यवसायको व्यवसायिक मुल्याङ्कन गर्ने । साथै प्रारम्भिक संघ संस्थाहरुलाई Social Audit गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने ।

वर्ष भरी

२९

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपाल तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रद्धारा संचालित तालिम कार्यक्रममा सहभागी गराउन पहल गर्ने । साथै तालिम संचालनको लागि सहकार्य गर्ने ।

वर्ष भरी

३०

अन्तराष्ट्रिय तालिम आयोजक संस्थाहरुसंग समन्वय गरी तालिम संचालन गर्ने तथा संचालित तालिम कार्यक्रममा सहभागी गराउन पहल गर्ने ।      

वर्ष भरी

३१

सहकारी बैक स्थापना गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने । 

वर्ष भरी

३२

बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्थाहरु आपसमा मिलि विशिष्टिकृत संघ गठन गरी मेघा परियोजनाहरु संचालन गर्ने ।

वर्ष भरी

३३

प्रदेश स्तरिय सहकारी विधेयक तथा निति निर्माणमा संघको सुझावहरु दिने।

वर्ष भरी

३४

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न बहुउद्देश्यीय सहकारी सस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने।

वर्ष भरी

३५

सहकारी ऐन २०७४ को शंसोधन प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

भदौं मसान्त भित्र

३६

संघको विनियम तथा विनियमावलीहरु शंसोधन गर्ने ।

असोज मसान्त भित्र

३७

बहुउद्धेश्यीय सहकारी संघ संस्थाहरुको राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी÷भेला संचालन   गर्ने ।

चैत्र मसान्त भित्र

३८

high level management skill developmentतालिम ७ वटा प्रदेशमा संचालन गर्ने ।

वर्ष भरी

३९

विभिन्न उप–समितिहरु गठन गर्ने ।  

चैत्र मसान्त भित्र

४०

सल्लाहकार समिति गठन गर्ने ।     

पौष मसान्त भित्र

४१

नेपाल सरकारले गठन गर्ने स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहसम्मको विभिन्न समिति तथा उप–समितिमा केन्द्रिय संघको प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने ।

वर्ष भरी

४२

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सहकारी विभागले जारी गर्ने निर्देशनहरुको परिमार्जनको लागि पहल गर्ने ।

वर्ष भरी

४३

सम्पत्ति शुद्धिकरण निर्देशिका २०७५ को शंसोधनको लागि पहल गर्ने ।

असोज मसान्त भित्र

४४

सदस्यता लिए पश्चात नियमित वचत गर्न पहल गर्ने ।

वर्ष भरी

४५

अन्तराष्ट्रिय स्तरको संघ संस्थाहरुबाट सदस्यता प्राप्त गर्ने ।

वर्ष भरी

४६

संघको दिगोपनको लागि पूर्वाधार बिकास गर्ने

वर्ष भरी

४७

संघको कार्यहरु एंव सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई गुणस्तरिय, भरपर्दो, छिटोछरितो र प्रतिष्पर्धी बनाउन आधुनिक सुचना प्रणालीहरुको प्रयोग गर्ने।साथै सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धीत निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन   गर्ने ।

वर्ष भरी