nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
बहुउद्धेश्यीय जिल्ला सहकारी संघ/संस्थाहरु

 

संघका आवद्ध विभिन्न जिल्लाहरुको शेयर सदस्य विवरण :

 

सि.न

ठेगाना

संख्या

संघ

जम्मा कैफियत

ललितपुर

११५

११६  

काठमाण्डौं

१३७

  १३७  

भक्तपुर

 

धदिङ्ग

 

चितवन

 

बाँके

 

झापा

   

इलाम

   

स्याङ्जा

   

१०

सप्तरी

४ 

   

११

मकवानपुर

 

१२

सिन्धुपाल्चोक

 

 

१३

अछाम

 

 

१४

कञ्चनपुर

   

१५

उदयपुर

   

१६

बाजुरा

   

१७

सुर्खेत

 

१८

गोरखा

   
१९ तेह्रथुम   

२० 

काभ्रेपलान्चोक 

 
२१

धनुषा

१      
२२

रामेछाप  

१     
२३

सर्लाही

३     
२४

कैलाली   

६     
२५

सुनसरी

   
२६

डोल्पा

२     
२७

संखुवासभा

२     
२८

डडेलधुरा

   
२९

ओखलढुङ्गा

   
३०

कास्की

   
३१ दाङ्ग    
३२ हुम्ला    
३३

खोटाङ्ग

   
३४

बाग्लुङ्ग

 
३५

रुपन्देही

   
३६

रुकुम

   
३७

लमजुङ्ग

   
३८

डोटी

   
३९

तनहुँ

   

जम्मा

३२२

१२

३३४