nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
वार्षिक कार्यक्रम २०७४/०७५

१. आ.व.०७४/०७५ को लेखा परिक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने ।
२. संघको पाँचौ वार्षिक साधारण सभा गर्ने ।
३. संघको सदस्यता बृद्धि गर्ने ।
४. मुलुकभर संचालित बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ/संस्थाहरुको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।
५. प्ररम्भीक सहकारी संघ/संस्थाहरुको लागि संचालित तालिम कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
६. वचत तथा ऋणको कारोबारलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
७. प्ररम्भीक सहकारी संस्थाहरुको लागि संघद्धारा तयार गरिएको सफ्टवेयरको marketing गर्ने ।
८. संघको सेवा तथा सदस्यता विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
९. प्रारम्भीक सहकारी संस्थाहरुको सबल व्यवस्थापनको लागि विनियमावलीहरु तयार गर्ने तथा तयार गर्न आवश्यक गर्ने ।
१०. प्ररम्भीक सहकारी संघ/संस्थाहरु र विषयगत जिल्ला संघहरुको संघ मार्फत क्षमता अभिबृद्धि गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग सम्बद्ध निकायहरु कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, युवा स्वरोजगार कोष, नेपाल राष्ट्र बैंक, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा गर्ने साथै परियोजनाहरु संचालन गर्नको लागि सहयोग/कर्जा माग गर्ने ।
११. प्ररम्भीक सहकारी संस्थाहरु र विषयगत जिल्ला संघहरुलाई सुपरिक्षण÷निरिक्षण गर्ने ।
१२. संघको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्ती गर्ने ।
१३. सहकारीको उद्देश्य, कार्य, मुल्य र मान्यताको विषयमा तालिम तथा गोष्ठी आयोजना गर्ने ।
१४. प्ररम्भीक सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा merge गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने ।
१५. प्रादेशिक (७ प्रदेश) गाष्ठी संचालन गर्ने ।
१६. संघ/संस्थाहरुको दर्ता तथा संचालन सम्बन्धमा आई परेको समस्याहरुको समाधानको लागि पहल गर्ने।
१७. विभिन्न गोष्ठीहरुमा सहभागी हुने ।
१८. देशभर संचालित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुको प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला स्तरिय संघ गठन गर्न विशेष पहल गर्ने ।
१९. अन्तर सहकारी कारोबारलाई व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नको लागि प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु बीच छलफल तथा गोष्ठी संचालन गर्ने ।
२०. संघको स्थायी आम्दानीको श्रोतको खोजी गर्ने ।
२१. ऐन, नियमावली, मापदण्ड लगायत सहकारी निति निर्माण तथा कार्यन्वयन गराउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने ।
२२. वचत तथा ऋणको कारोबार बृद्धिको लागि काठकाण्डौंमा सुविधा काउण्टर संचालन गर्ने ।
२३. कर्मचनरीहरुको क्षमता अभिबृद्धिको लागि आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
२४. संघबाट कर्जा लिएका सदस्य संघ/संस्थाहरुको व्यवसायको व्यवसायिक मुल्याङ्कन गर्ने ।