nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
व्यवस्थापकीय लगायत विषयगत तालिम तथा शिक्षा

संघ/संस्थाको कार्य संचालन व्यवस्थीत र मर्यादित ढंगबाट गर्नेको लागी संघ/संस्थाको आवश्यकता अनुसार Taxation, Accounts, Corporate Governance, Budgeting, Credit Management, Cooperative Financial तालिमहरु दिदै आईरहेको छौं ।