nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
NEMCCU Banking Accounting System सफ्टवेयर

संघ/संस्थाहरुमा परम्परागत ढंगबाट झन्झजटिलो (Manual)खाता हरुमा हिसाव राख्नु पर्ने विषय खर्चिलो समय लाग्ने कर्मचारी बढी राख्नुपर्ने बाध्यता बाट मुक्त गर्नको लागी  संघले आफ्नै लगानीमा व्यवस्थीत र आधुनिक प्रणाली बाट Nemccu Accounting banking System प्रयोगमा ल्याएको छ ।