nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
विभिन्न विनियमवलिहरु तयार गर्न सहयोग

सहकारी ऐन २०४८/नियमावली २०४९, मापदण्ड २०६८ अनुसार सहकारी संघ/संस्था व्यवस्थीत संंचालन गर्नको लागी सहकारी विभाग डिभिजन सहकारी कार्यलयले सुचना जारी गरे अनुसार संघ/संस्थाको अनिवार्य रुपमा विभिन्न विनियमावलीहरु तयार गरीे लागु गर्न पर्ने हुदाँ उल्लेखित संघ/संस्थाको आपसी परामर्स बाट आवश्यकता अनुसारको तपशिलमा उल्लेखित विनियमावलीहरु तयार गरीन्छ ।

  • कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली
  • कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धी विनियमावली
  • आर्थीक प्रशासन विनियमावली
  • अन्य आवश्यक विनियमावली हरु