nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
दूरदृष्टी

“बहुउद्धेश्यीय सहकारी सघं संस्था मार्फत स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेतृत्वदायी छाता सघंको रुपमा स्थापित हुने”।