nemccu logo

नेपाल बहुउद्देश्यीय
केन्द्रीय सहकारी संघ लि.

  • दर्ता नं. ०६९/०७०/०२३

    बहुद्देश्यीय सहकारी संघ / संस्थाहरुको

  • छाता संगठन

  • coop
गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित समाचार

१ गृह मन्त्रालय , (२०७७–०१–३० गते प्रकाशित समाचार)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1577394762426305&set=pcb.1577396319092816&type=3&theater

 

२ भुमि व्यवस्था , कूषि तथा सहकारी मन्त्रालय , बागमति प्रदेश , -२०७७–०१–११ गते प्रकाशित समाचार)

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1577394732426308&set=pcb.1577396319092816&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1577427345756380&set=pcb.1577396319092816&type=3&theater

 

 ३ सहकारी विभाग , नयाँ बानेश्वर काठमाण्डौं (२०७६–१२–१६ गते प्रकाशित समाचार)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1577394849092963&set=pcb.1577396319092816&type=3&theater